Najogólniej mówiąc ubezpieczenia komunikacyjne w Polsce można podzielić na dwa rodzaje – polisy obowiązkowe i nieobowiązkowe. Każdy posiadacz pojazdu, który jest uczestnikiem ruchu drogowego musi posiadać określone ubezpieczenia a inne kupuje wg uznania.

Ubezpieczenia komunikacyjne obowiązkowe OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) pojazdów mechanicznych jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Tego typu polisa chroni kierującego pojazdem przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim – odszkodowanie pokrzywdzonemu wypłaca ubezpieczyciel. Na mocy ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, każdy kto posiada pojazd podlegający rejestracji musi wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu. Z ubezpieczenia OC przysługuje odszkodowanie za wyrządzoną szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała lub też utrata i zniszczenie mienia. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody powstałe przy wsiadaniu i wysiadaniu, przy załadowaniu i rozładowaniu oraz podczas zatrzymania, postoju i garażowania. Do zakupu ubezpieczenia OC zobowiązani są wszyscy bez wyjątku posiadacze pojazdów samochodowych, motorowerów i motocykli, ciągników rolniczych, przyczep, pojazdów wolnobieżnych (z wyłączeniem tych należących do rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego).

Ubezpieczenia komunikacyjne nieobowiązkowe

Ubezpieczenie OC jest jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem, które musi wykupić każdy kierowca.  Pozostałe ubezpieczenia komunikacyjne są w  pełni dobrowolne. Pomimo tego warto jest zapoznać się jakie korzyści może osiągnąć każdy uczestnik ruchu drogowego. Dzięki nim oprócz kierowcy także pasażerowie mogą czuć się bezpieczniej niemal w każdej drogowej sytuacji.

Ubezpieczenie AC (autocasco) chroni pojazd w przypadku jego kradzieży lub uszkodzenia. Np., gdy zginie ubezpieczony przez nas samochód lub zostanie on uszkodzony podczas zderzenia się ze zwierzęciem lub w wyniku powodzi, upadku drzewa to firma ubezpieczeniowa wypłaca poszkodowanemu stosowne odszkodowanie. Warto jest posiadać taką polisę. Każdego dnia można usłyszeć o kradzieżach samochodów ich uszkodzeniach. Zdarza się, że auta płoną lub uszkadzane są przez powódź itd. W takich sytuacjach jeżeli nie posiadamy ubezpieczenia AC nie możemy liczyć na odszkodowanie. Sami musimy ponieść koszty z tym związane.

Ubezpieczenie Assistance chroni naszą kieszeń w przypadku awarii auta. Problemem, który może nas spotkać w drodze do celu, jest usterka auta. Jeżeli poważna awaria uniemożliwi dalszą jazdę, trzeba wzywać pomoc drogową i liczyć się z dodatkowymi kosztami. Na taką ewentualność można się jednak wcześniej przygotować, wybierając odpowiedni pakiet assistance. Gdy posiadamy taką polisę, w razie awarii wystarczy powiadomić ubezpieczyciela, a auto zostanie odholowane do warsztatu. Dalszą podróż można wtedy kontynuować samochodem zastępczym, bez ponoszenia dodatków kosztów. Jeżeli zdecydujemy się na wariant rozszerzony, mamy także zapewniony nocleg w przypadku, gdyby naprawa naszego samochodu potrwała dłużej. Ubezpieczyciel pokrywa koszty odholowania, przewiezienia z miejsca zdarzenia do miejsca docelowego podróży, dostarczenie paliwa, otwarcie zatrzaśniętych drzwi, zwrot kosztów zakwaterowania w hotelu czy podstawienie auta zastępczego.

Ubezpieczenie NNW chroni kierowcę i pasażerów przed następstwami zdarzeń związanych z ruchem pojazdu podczas wsiadania, wysiadania, załadunku. Np. jeśli w wyniku stłuczki doznamy urazu powodującego uszczerbek na zdrowiu to odszkodowanie zapewni nam pieniądze na zabiegi lecznicze, operacje plastyczne, nie mówiąc o  rekompensacie za doznany ból i cierpienie.