Zapewne każdy z nas słyszał o „powodzi stulecia” (1997r)? Wyobraźmy sobie, że  źródłem kłopotów było to, że czasami zabrakło 5 – 10 cm na wałach przeciwpowodziowych, aby ludzie nie potracili dorobku swojego życia.

Nie sposób zaplanować daty powodzi, po prostu  nie mamy na to wpływu. Jakkolwiek trudno przyjąć ten fakt na serio do siebie i trudno się z tym pogodzić, to nie ma państwa, które skutecznie walczyłoby z prawami natury.

Wysokość świadczenia ubezpieczeniowego najczęściej zależy od sumy ubezpieczenia. Nie zawsze jednak wysokość odszkodowania wynika wprost z umowy. W przypadku np. ubezpieczenia domu lub mieszkania możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdzie suma ubezpieczenia jest wyższa od wartości ubezpieczanego mienia (nadubezpieczenie) lub niższą niż wartość mienia (niedoubezpieczenie). W przykładzie pierwszym, pomimo że suma ubezpieczenia jest wyższa niż wartość mienia, nie oznacza, że dostaniemy wyższe odszkodowanie. Nawet w przypadku tzw. szkody całkowitej otrzymamy jedynie wartość  odszkodowania na podstawie wartości faktycznie poniesionej szkody. W przypadku niedoubezpieczenia będzie zastosowana zasada proporcji, odszkodowanie będzie pomniejszone w takiej  proporcji  w jakiej pozostaje zadeklarowana  suma ubezpieczenia do faktycznej wartości ubezpieczonego mienia.

Warto pamiętać, że w ubezpieczeniach majątkowych wysokość odszkodowania nie jest tak oczywista jak w przypadku ubezpieczeń na życie.

Ubezpieczenia mieszkań bądź domów

Kupiłeś dom lub mieszkanie, domek letniskowy. A może masz już od lat. Klienci mogą zawrzeć umowę  od razu na 2 lub 3 lata, uzyskując korzystne zniżki.

Zrób więcej dla spokoju i bezpieczeństwa

Nie trzeba wiele, żeby poczuć się w pełni bezpiecznie w swoim domu lub mieszkaniu. Jeśli jednak podstawowa ochrona to za mało, warto sięgnąć po dodatkowe możliwości i zabezpieczyć swoją własność przed większą ilością nieszczęśliwych zdarzeń.

Pakiet ubezpieczeniowy domów lub mieszkań

To kompleksowe ubezpieczenie dla tych, którzy wymagają wzmocnionej ochrony. Ubezpieczymy nie tylko Twój dom lub mieszkanie, ale także budowę. Dodatkowo do wyboru masz dwa warianty: podstawowy bądź rozszerzony o dodatkowe ryzyka.

Co zyskujesz?
Ubezpieczenie od pożaru, powodzi i innych zdarzeń losowych (także domu w budowie) - Jeśli na terenie Twojego mieszania lub domu, także tych, które są w budowie, wybuchnie pożar lub wydarzy się inny nieszczęśliwy wypadek, zrekompensujemy Ci poniesione straty. Za dodatkową opłatą możesz także rozszerzyć swoją polisę o ryzyko powodzi.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem lub rozboju (także domu w budowie) - Ubezpieczymy zarówno przedmioty znajdujące się w Twoim domu i mieszkaniu jak i ich elementy stałe np. drzwi i okna. wypłacimy Ci odszkodowanie, jeśli zostaną uszkodzone lub utracone w wyniku kradzieży.

Ubezpieczenie od dewastacji - Zwrócimy Ci koszty naprawy i zrekompensujemy straty, jeśli część Twojego domu lub znajdujących się w nim przedmiotów ulegnie uszkodzeniu w wyniku aktu wandalizmu, np. ktoś rzuci kamieniem w okno.

Ubezpieczenie od stłuczenia - Otrzymasz odszkodowanie, jeśli szyby okienne, szklane elementy budynku lub mebli, akwaria bądź inne kruche przedmioty znajdujące się w Twoim domu ulegną uszkodzeniu na skutek stłuczenia.

Ubezpieczenie kosztów najmu mieszkania lub domu zastępczego - Może się zdarzyć, że sytuacja nie pozwoli Ci mieszkać w Twoim domu - np. będziesz go remontować po pożarze. Wówczas zwrócimy Ci koszty wynajmu mieszkania lub domu, w którym czasowo zamieszkasz.

Ubezpieczenie ruchomości specjalnych - Obejmiemy ochroną cenne przedmioty znajdujące się w Twoim domu: biżuterię, dzieła sztuki, a także posiadające wartość zabytkową porcelanę i zastawę stołową.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - Otrzymasz wsparcie, jeśli w wyniku zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosisz Ty lub Twoi bliscy ucierpi w jakiś sposób osoba trzecia: np. Twoje dziecko pomaże ściany domu obok lub zalejesz sąsiada z dołu. Ubezpieczenie działa również poza domem: np. jeśli potrącisz kogoś na nartach lub zepsujesz telewizor w hotelowym pokoju. To my wówczas wypłacamy odszkodowanie osobie poszkodowanej.