ZARZĄD SUKCESYJNY

Opracował: Adam Stefański 22.09.2022 r.

Działalność jednoosobowa

Prowadzenie firmy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej jest formą najbardziej narażoną na negatywne skutki śmierci właściciela.

 

Planowanie spadkowe

Autor: Adam Stefański 11.09.2022 r.

Planowanie spadkowe obejmuje plany sukcesji dla danej rodziny, organizacji gospodarczej albo majątkowej. Sukcesja dotyczy przekazania majątku sukcesorom – następcom prawnym. Poszczególne etapy życia rządzą się swoimi prawami. Dopóki się nie usamodzielnimy, nasi rodzice w dużej mierze biorą odpowiedzialność za to, jak ich latorośl wkroczy w dorosłość. Jak ten proces będzie przebiegał, w dużej mierze uzależnione jest od tego, jak oni sami zostali przygotowani do tego przez swoich rodziców, a ich rodzice przez swoich, itd.

 

Sukcesja - związek partnerski

Opracował: Adam Stefański 19.09.2022 r.

Stan prawny

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, na uchwałę Sądu Najwyższego z 02.07.1955 r., w której stwierdził, że konkubinat sam przez się nie wywołuje żadnych skutków o charakterze prawno-majątkowym między konkubentami. Pomimo upływu czasu nic w tym zakresie nie zmieniło się.

 
Gdy mówimy o długach spadkowych to warto wskazać i omówić sytuację kredytobiorcy.

 

Rynek aptek przeszedł w ostatnich latach wiele zmian, przepisy prawa farmaceutycznego zostały istotnie zmodyfikowane ustawą z 07.04.2017 r. Było to przedmiotem burzliwej dyskusji zarówno przed nowelizacją, jak i po nowelizacji. Jednocześnie ustawodawca postanowił, że zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność (art. 2 ust. 2).