Wspólnie z Państwowym Czerwonym Krzyżem strażacy uroczyście podsumowali XI edycję programu „Ognisty Ratownik-Gorąca Krew”. W trakcie spotkania przedstawiciele komend powiatowych PSP oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które uzyskały największą aktywność w trakcie trwania programu, otrzymali wyróżnienia.

W uroczystości udział wzięli Dyrektor Olsztyńskiego Oddziału PCK – Andrzej Karski, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Mirosław Hołubowicz, zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i jednocześnie wiceprezes Oddziału Okręgowego PCK w Olsztynie  – bryg. Michał Kamieniecki, zaś Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie reprezentowała specjalista ds. promocji i administracji - Renata Leśniak. Obecni byli również komendanci miejscy i powiatowi państwowej straży pożarnej i druhowie OSP z Warmii i Mazur.

W trakcie spotkania dyr. Placówki Partnerskiej Aviva w Olsztynie Dorota Kuczyńska oraz Adam Stefański wystąpili z prelekcją „ Zdrowie a praca strażaka, choroby cywilizacyjne”. Omówiono wpływ pracy na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe, dostęp do nowoczesnych terapii leczenia nowotworów, profilaktykę chorób zawodowych.

 

Wykorzystano materiały ze strony: http://www.kwpsp.olsztyn.pl

06.03.2017r