Cieszymy się z wyjazdu na wakacje, im dalej, im bardziej egzotyczne, tym są bardziej wyczekiwane. Pamiętaj, aby wcześniej wykupić polisę turystyczną.

O skutkach braku takiej polisy często dowiadujemy się z mediów. Zrozpaczone rodziny poszkodowanych proszą o pomoc w sfinansowaniu powrotu do kraju, gdy choroba zmusiła ich do skorzystania z opieki medycznej. Dodatkowo stan zdrowia wymusza transport specjalistyczny umożliwiający powrót do domu. Zakłady ubezpieczeń, aby zwiększyć świadomość i  ku przestrodze dla wyjeżdżających podają jakie są to koszty.

Np. poszkodowana w Indonezji, złamanie palca stopy. Potrzebna operacja chirurgiczna. Transport do szpitala, operacja, hospitalizacja, podróż i zakwaterowanie dla osoby towarzyszącej, bilety lotnicze do Polski, łączny koszt prawie 18 tys. euro. Ta osoba miała polisę podróżną z odpowiednim zakresem i sumą ubezpieczenia.

Kierujmy się zasadą, im dalej wyjeżdżamy tym wyższą sumę ubezpieczenia powinna zawierać nasza polisa. Wynika to z faktu, że im dalej jesteśmy od kraju, tym między innymi koszt transportu będzie wyższy. Np. przewiezienie chorego z Wysp Zielonego Przylądka w pozycji leżącej wiąże się z zapłatą ponad 50 tys. zł, nie wliczając ceny hospitalizacji i niezbędnych zabiegów leczniczych. Transport samolotem z USA wraz z asystą to koszt prawie 10 tys. zł. Przelot z Egiptu z chorym na noszach to wydatek 45 tys. zł. Samolot sanitarny z Francji koszt ok. 10 tys. euro.

Kupując ubezpieczenie turystyczne zwróćmy uwagę na zakres i poziom ochrony. Jeżeli będziemy uprawiali jakiekolwiek sporty sprawdźmy czy będą objęte ochroną. Każdy zakład ubezpieczeń ma inną definicję sportów ekstremalnych i wysokiego ryzyka. 

Osoby, które leczą się na jakieś schorzenia, powinny uwzględnić to, aby polisa obejmowała choroby przewlekłe. Szczególnie dotyczy to chorych na astmę, cukrzyków, oraz osoby chore na serce. Nagłe zaostrzenie choroby może mieć poważne konsekwencje, a wtedy leczenie za granicą może być bardzo drogie.

Jak wygląda pomoc

Gdy podczas wyjazdu turysta zachoruje lub ulegnie wypadkowi a ma polisę to w pierwszej kolejności powinien skontaktować się z ubezpieczycielem w celu ustalenia metod postępowania. Najczęściej zakład ubezpieczeń rozlicza się z placówką medyczną udzielającą pomocy bezgotówkowo. W przypadku drobnych zdarzeń (wizyta u lekarza, zakup leków) ubezpieczony może zapłacić za poradę i leki a po powrocie do kraju wystąpić do towarzystwa o zwrot pieniędzy.

Agent jako profesjonalista doradza najlepsze rozwiązania, ale to i tak klient ostatecznie sam wybiera zakres i sumę ubezpieczenia sugerując się często ceną.

Adam Stefański

10.07.2017