Pracodawco, czy wiesz, że decydując się na wykupienie ubezpieczenia na życie dla swojego pracownika powinieneś zadbać, aby osobami uposażonymi były osoby, które miałyby prawo do odprawy pośmiertnej. W przeciwnym wypadku mimo polisy może być konieczna wypłata tego świadczenia dla rodziny.

Większość  pracodawców nie przykłada do tego większego znaczenia. Dopiero, gdy taka sytuacja ma miejsce sięgamy do lektury art. 93 Kodeksu Pracy.

W tym momencie może okazać się, że będzie konieczna wypłata nawet sześciu pensji. Ustawodawca bowiem nakłada na pracodawcę obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej członkom rodziny zmarłego, tj. małżonkowi i innym osobom spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej.

Może okazać się, że będzie to istotne obciążenie. Jej wysokość zależna jest od stażu pracy u danego pracodawcy. Wynosi ona od jedno do sześciomiesięcznej pensji. Dla małych pracodawców może to być dużo obciążenie finansowe.

Jedno z rozwiązań podaje przytoczony wyżej przepis §7 art. 93 Kodeksu Pracy „Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, o których mowa w § 4, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca zgodnie z § 2 i 6. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami".

Chciałbym zwrócić uwagę na pewne ryzyko, które może wynikać z tego zapisu. Otóż, jeżeli mamy taką oto sytuację, że pracodawca ubezpiecza pracownika na życie nie zdając sobie sprawy z tego, że jest on skłócony z żoną i dziećmi a jako osobę uposażoną do świadczenia z tej polisy wskazuje, np. swoją konkubinę. To, gdy pracownik umiera, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca konkubinie odszkodowanie w wysokości należnej odprawy.

Jakie prawa ma w tej sytuacji żona i dzieci zmarłego? Są to osoby uprawnione do renty rodzinnej. Czy wobec tego należy się im odprawa pośmiertna od pracodawcy? Moralność nakazywałaby odpowiedź pozytywną. Przecież ma to być świadczenie wypłacane najbliższym, dla których ten pracownik był ojcem i mężem.

A co mówi prawo?

Otóż okazuje się, że odprawa nie przysługuje uprawnionym w sytuacji, gdy wypłacone odszkodowanie nie jest niższe niż ta odprawa. W przepisie nie ma wymogu, aby było ono wypłacone osobom, którym należy się odprawa pośmiertna.

Co można zrobić?

Pracodawcy ubezpieczający pracowników na życie powinni zadbać o to, aby wśród uposażonych na wypadek śmierci znalazły się przede wszystkim te osoby, które byłyby uprawnione do odprawy pośmiertnej.

Adam Stefański

31.01.2018r