Każdy z nas popełnia błędy, ja też. Dobrze jest, gdy uczymy się na nich i wyciągamy wnioski. Czasami też w błąd wprowadza nas nasza intuicja, przeświadczenie. Dopiero bliższa analiza, zapoznanie się faktami zmienia nasze postrzeganie rzeczywistości.

Gdybym zadał Ci pytanie jakie zdarzenie jest bardziej prawdopodobne śmierć w wypadku komunikacyjnym czy też w wyniku powikłań cukrzycowych to co odpowiesz?

Większość pytanych uważa, że to wypadki zdarzają się dużo częściej niż choroby. Przecież media nagłaśniają jaką brawurą charakteryzujemy się na drodze. Nie biorąc pod uwagę tego, że plagą są pijani kierowcy. Zobaczmy co mówią fakty. W 2016 roku odnotowano ok. 34 tys. wypadków drogowych, zostało rannych ok. 41 tys. osób, śmierć poniosło ok. 3 tys. osób.

A choroba?

W Polsce na cukrzycę choruje ok. 3 mln ludzi.  Jak wskazują oficjalne statystyki 3 proc. osób umiera bezpośrednio na skutek cukrzycy, czyli ok. 90 tys. Wynik nie pokazuje jednak pełnego obrazu tego, jak ta choroba zagraża ludzkiemu życiu. Cukrzyca, zwłaszcza typu drugiego, współistnieje z chorobami kardiologicznymi i jest jednym z czynników ryzyka przy udarach i zawałach. Okazuje się, że ponad 170 tys. Polaków umiera rocznie z powodu chorób serca i układu krążenia.

A wypadki przy pracy?

87 886  tyle osób uległo wypadkom przy pracy w 2016 roku i była to liczba o 0,3 proc. większa w stosunku do 2015 roku. Wypadkom ulegli przede wszystkim pracownicy zatrudnieni w przetwórstwie przemysłowym. Śmierć w tych wypadkach poniosło 239 osób.

Każda śmierć, każde nieszczęście jest tragedią, której nie można bagatelizować. Ale jak na skutek przytoczonych faktów można racjonalnie wytłumaczyć nasze zachowanie, że decydując się na zakup polisy ubezpieczeniowej zwracamy większą uwagę na jak najwyższe świadczenie z tytułu śmierci w wypadku komunikacyjnym w pracy niż na poważne zachorowania, które wyceniamy kilkakrotnie niżej?

Na pewno agenci ubezpieczeniowi stykają się z tego typu podejściem wśród swoich potencjalnych klientów, ale też  kolegów i koleżanek z branży.  Profesjonalizm przecież nakazuje zbadanie potrzeb klienta, ustalenie możliwych zagrożeń  i wskazanie rozwiązań. Przecież jesteśmy doradcami.

Adam Stefański

15.02.2018r