Jak ludzie - osoby rozważne mogą narażać się na utratę zdrowia, życia czy też tego wszystkiego co posiadają, bo nie chce się im ubezpieczyć? Jak mogą oni siebie i swoich bliskich tak traktować? O co tu chodzi?

 

Wszyscy od najdawniejszych czasów, począwszy od Buddy po autorów Biblii, wiedzieli o tym, z czego zdaje sobie sprawę każdy rozumny dorosły człowiek, że nasze życie nie jest lekkie, usiane jest natomiast wieloma niebezpieczeństwami. Dlaczego tak jest? Na pewno odpowiedzi nie znajdziemy we wszechotaczającym  nas zalewie informacji.

 

Celem Planu Sukcesji w rodzinie jest przekazanie majątku spadkowego. Podjęte działania mają charakter prewencyjny i są nakierowane przeciwko powstawaniu zachowań zmierzających do osiągnięcia rezultatów związanych z sytuacją konfliktową czy sporną.

Sieci handlowe w Polsce różnią się typami sklepów. Sklepy wielkopowierzchniowe znalazły trwałe miejsce na polskim rynku i pozytywnie wpłynęły na polski handel, na jego unowocześnienie, lepsze zaspokajanie potrzeb konsumentów i podniesienie kultury obsługi.

Popełnienie przez ubezpieczonego samobójstwa samo przez się nie zwalnia ubezpieczyciela z obowiązku zapłacenia odszkodowania. Następuje to jedynie wówczas, gdy doszło do niego przed upływem 2 lat od zawarcia umowy ubezpieczenia. Takie rozwiązanie jest uzasadnione tym, że targnięcie się na własne życie nie może być traktowane jako wypadek losowy.