Równowartość 36,6 miliarda złotych polskie społeczeństwo wydaje z własnej woli w ciągu roku na alkohol, przeciętny konsument wydaje na tę używkę 80 złotych miesięcznie (wliczając dzieci).

Ustawowy obowiązek nadzoru nad małoletnimi obciąża rodziców sprawujących władzę rodzicielską. Jest on również wykonywany przez różne instytucje i podmioty, takie jak szkoły, domy dziecka, przedszkola, domy wychowawcze itp. Zasada odpowiedzialności przewidziana w kodeksie cywilnym dotyczy zarówno sytuacji, gdy podopieczny wyrządzi szkodę osobie trzeciej, jak i takich, w których podopieczni nawzajem wyrządzają sobie szkodę (np. jeden uczeń wyrządza szkodę na osobie drugiemu).

 

Wybiegając w przyszłość, możesz dostrzegać nadchodzące problemy, musisz zatem być gotowy na wszelkie ewentualności. Jednak patrząc na to z dzisiejszej perspektywy możesz zadawać sobie pytanie, jak mam poświęcić się teraz dla przyszłego siebie, skoro ta osoba jest mi teraz zupełnie obca?

Jak ludzie - osoby rozważne mogą narażać się na utratę zdrowia, życia czy też tego wszystkiego co posiadają, bo nie chce się im ubezpieczyć? Jak mogą oni siebie i swoich bliskich tak traktować? O co tu chodzi?

 

Wszyscy od najdawniejszych czasów, począwszy od Buddy po autorów Biblii, wiedzieli o tym, z czego zdaje sobie sprawę każdy rozumny dorosły człowiek, że nasze życie nie jest lekkie, usiane jest natomiast wieloma niebezpieczeństwami. Dlaczego tak jest? Na pewno odpowiedzi nie znajdziemy we wszechotaczającym  nas zalewie informacji.