13.01.1999r sprzedałem pierwszą w swoim życiu polisę ubezpieczeniową, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Jak to się stało, że zostałem agentem ubezpieczeniowym? Czy będzie zaskoczeniem jeśli odpowiem, że zdecydował o tym przypadek?

 

W art. 431 i następnych Kodeksu Cywilnego ujęto odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Przepis stanowi, że ponosi ją ten, kto zwierzę chowa, względnie się nim posługuje. Dla odpowiedzialności odszkodowawczej nie ma znaczenia, czy chowający jest właścicielem zwierzęcia.

Masowy rozwój motoryzacji wpływa na wzrost liczby wypadków komunikacyjnych. Odpowiedzialność posiadaczy pojazdów reguluje kodeks cywilny. Jednak nie zawsze  jest to wystarczający środek ochrony interesów pokrzywdzonego. Bardzo często bowiem szkody wyrządzone ruchem pojazdu przerastają możliwości płatnicze sprawców wypadków.

Nieszczęśliwe zdarzenia mogą wystąpić także podczas pracy w domu. Czy może to być zaliczone jako wypadek przy pracy?

 

 

Już starożytni Rzymianie kierowali się maksymą „Ignorantia iuris nocet” (Nieznajomość prawa szkodzi). Czy to samo można powiedzieć o ubezpieczeniach? Czy ich nieznajomość może szkodzić? Każdy z nas ma jakiś majątek, każdy z nas codziennie (nawet nieświadomie) dokonuje określonych czynności prawnych, choćby kupno czegokolwiek.