Nieszczęśliwe zdarzenia mogą wystąpić także podczas pracy w domu. Czy może to być zaliczone jako wypadek przy pracy?

 

 

Już starożytni Rzymianie kierowali się maksymą „Ignorantia iuris nocet” (Nieznajomość prawa szkodzi). Czy to samo można powiedzieć o ubezpieczeniach? Czy ich nieznajomość może szkodzić? Każdy z nas ma jakiś majątek, każdy z nas codziennie (nawet nieświadomie) dokonuje określonych czynności prawnych, choćby kupno czegokolwiek.

 

W praktyce obrotu umowa ubezpieczenia na życie wykorzystywana jest niejednokrotnie jako zabezpieczenie kredytu, a w szczególności kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu.

Rynek aptek przeszedł w ostatnich latach wiele zmian, przepisy prawa farmaceutycznego  zostały istotnie zmodyfikowane ustawą z 07.04.2017 r. Było to przedmiotem burzliwej dyskusji zarówno przed nowelizacją, jak i po nowelizacji. Celem tego opracowania jest wskazanie ryzyk, a nie szukanie wykładni jakich skutków prawnych oczekiwał ustawodawca.

- Czy wiesz, że w naszym kraju funkcjonuje około 3 miliony osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą?

- Czy wiesz, że w CEIDG wpisanych jest prawie 300 tysięcy spółek cywilnych?