W zestawie „typowo polskich” wad społecznych ważne miejsce zajmowały lekkomyślność, łączona często z tradycją, oraz niedbałość i bezmyślność. Przykładem może być dawne polskie ziemiaństwo, które swoje majątki uprawiało niestarannie, nie znało się na gospodarce, a pieniądze na życie wydawało ponad stan. Przeciętny ziemianin nie żył ponad stopę swego majątku, lecz żył ponad stopę swego dochodu, bo prawie żadnego nie miał.

Testament - instrument prawny znany już w starożytnym Rzymie w V w p. n. e.. Należał do najważniejszych i najlepiej opracowanych osiągnięć prawa rzymskiego. Stanowił tak znamienny akt, że wola spadkodawcy w nim zawarta nie mogła być poddana wątpliwościom.

Każdy z nas jest konsumentem, który w myśl jednej z teorii ekonomicznych charakteryzuje się nienasyconością. Każdy z nas zarówno coś kupuje jak i sprzedaje. Bardzo często decyzję o zakupie podejmujemy sugerując się ceną.

Każdy z nas popełnia błędy, ja też. Dobrze jest, gdy uczymy się na nich i wyciągamy wnioski. Czasami też w błąd wprowadza nas nasza intuicja, przeświadczenie. Dopiero bliższa analiza, zapoznanie się faktami zmienia nasze postrzeganie rzeczywistości.

 

 

Pracodawco, czy wiesz, że decydując się na wykupienie ubezpieczenia na życie dla swojego pracownika powinieneś zadbać, aby osobami uposażonymi były osoby, które miałyby prawo do odprawy pośmiertnej. W przeciwnym wypadku mimo polisy może być konieczna wypłata tego świadczenia dla rodziny.