W praktyce obrotu umowa ubezpieczenia na życie wykorzystywana jest niejednokrotnie jako zabezpieczenie kredytu, a w szczególności kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub domu.

Rynek aptek przeszedł w ostatnich latach wiele zmian, przepisy prawa farmaceutycznego  zostały istotnie zmodyfikowane ustawą z 07.04.2017 r. Było to przedmiotem burzliwej dyskusji zarówno przed nowelizacją, jak i po nowelizacji. Celem tego opracowania jest wskazanie ryzyk, a nie szukanie wykładni jakich skutków prawnych oczekiwał ustawodawca.

- Czy wiesz, że w naszym kraju funkcjonuje około 3 miliony osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą?

- Czy wiesz, że w CEIDG wpisanych jest prawie 300 tysięcy spółek cywilnych?

W zestawie „typowo polskich” wad społecznych ważne miejsce zajmowały lekkomyślność, łączona często z tradycją, oraz niedbałość i bezmyślność. Przykładem może być dawne polskie ziemiaństwo, które swoje majątki uprawiało niestarannie, nie znało się na gospodarce, a pieniądze na życie wydawało ponad stan. Przeciętny ziemianin nie żył ponad stopę swego majątku, lecz żył ponad stopę swego dochodu, bo prawie żadnego nie miał.

Testament - instrument prawny znany już w starożytnym Rzymie w V w p. n. e.. Należał do najważniejszych i najlepiej opracowanych osiągnięć prawa rzymskiego. Stanowił tak znamienny akt, że wola spadkodawcy w nim zawarta nie mogła być poddana wątpliwościom.