Czym jest sukcesja? Jednym będzie kojarzyła się ona z łódzką galerią handlową, dla innych z kolei będzie to serial telewizyjny emitowany w HBO.


 

 

To, czego się spodziewamy i pragniemy, aby naprawdę wydarzyło się musi stać się punktem odniesienia dla naszych planów, marzeń. Czasami nagłe pojawienie się czegoś nieoczekiwanego sprawia, że zaczynamy się zastanawiać, czy mogliśmy jakoś to przewidzieć. Przecież opracowywane przez nas plany miały do tej pory na celu urzeczywistnienie wyobrażanej przez nas przyszłości. W momencie ich powstania, nasze zachowanie wytyczało kierunek działania, który był też drogowskazem i odpowiedzią na pytanie jak je zrealizować.

Równowartość 36,6 miliarda złotych polskie społeczeństwo wydaje z własnej woli w ciągu roku na alkohol, przeciętny konsument wydaje na tę używkę 80 złotych miesięcznie (wliczając dzieci).

Ustawowy obowiązek nadzoru nad małoletnimi obciąża rodziców sprawujących władzę rodzicielską. Jest on również wykonywany przez różne instytucje i podmioty, takie jak szkoły, domy dziecka, przedszkola, domy wychowawcze itp. Zasada odpowiedzialności przewidziana w kodeksie cywilnym dotyczy zarówno sytuacji, gdy podopieczny wyrządzi szkodę osobie trzeciej, jak i takich, w których podopieczni nawzajem wyrządzają sobie szkodę (np. jeden uczeń wyrządza szkodę na osobie drugiemu).

 

Wybiegając w przyszłość, możesz dostrzegać nadchodzące problemy, musisz zatem być gotowy na wszelkie ewentualności. Jednak patrząc na to z dzisiejszej perspektywy możesz zadawać sobie pytanie, jak mam poświęcić się teraz dla przyszłego siebie, skoro ta osoba jest mi teraz zupełnie obca?