Część ubezpieczonych nie ma świadomości, że posiadając ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na sumę, powiedzmy 10 tys. zł, nie dostanie takiego odszkodowania w przypadku np. złamania ręki.

Czy ubezpieczenia rodzinne to dobre rozwiązanie? Czy są one popularne w naszym kraju i co powoduje, że je kupujemy?

Polscy lekarze dysponują często bardzo nowoczesnym sprzętem, ale problemem jest organizacja ich pracy.  Nie ma doskonałego systemu opieki zdrowotnej.

Żyli dostatnio i spokojnie. On prowadził jednoosobową działalność gospodarczą – firmę usługową, która ostatnio zatrudniała 5 osób. Żona, Ewa, opiekowała się trojgiem dzieci i prowadziła dom.

Mędrcowi Ben Daher, który żył około 1000 roku p.n.e. i który podobno był wynalazcą szachów, król Balhib w nagrodę za wymyślenie tak interesującej gry pozwolił na wybór wynagrodzenia.