Testament, słowo, które w większości z nas budzi niemiłe skojarzenia. Podczas spotkań z klientami, gdy pytam o testament, najczęstszą odpowiedzią jest, „testament o nie,  jeszcze nie planuję umierać”.

Teoretycznie nawet największy malkontent zgodzi się, że zakup ubezpieczenia to rozważne posunięcie. W praktyce to wynajdywanie wymówek, a nie mocnych argumentów za, okazuje się łatwiejsze.


Egzekucja sądowa z wartości polisy

W przypadku egzekucji komorniczej z wartości polisy komornik sądowy ma prawo do zajęcia wypłacanej przez ubezpieczającego, będącego dłużnikiem, wartości polisy lub wartości lokacyjnej.

Wspólnie z Państwowym Czerwonym Krzyżem strażacy uroczyście podsumowali XI edycję programu „Ognisty Ratownik-Gorąca Krew”. W trakcie spotkania przedstawiciele komend powiatowych PSP oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które uzyskały największą aktywność w trakcie trwania programu, otrzymali wyróżnienia.