Właściciele firm często zadają sobie pytania jaka jest możliwość ubezpieczenia majątku wykorzystywanego do działalności gospodarczej, oraz czy nie ma problemów ze znalezieniem towarzystwa, które ma w swojej ofercie takie rozwiązania? Jest też grupa przedsiębiorców, która zastanawia się czy w ogóle takie ubezpieczenie jest im potrzebne i czy powinni je wykupić? Praktycznie wszystkie firmy ubezpieczeniowe działające w Polsce mają w swojej ofercie rozwiązania dla tej grupy klientów. W związku z tym, że jest duże zróżnicowanie branż, ubezpieczyciele dostosowują swoją ofertę do potrzeb rynku.

Najczęściej spotykane ubezpieczenia dla firm obejmują m.in:

  • Ubezpieczenia pomieszczeń biurowych
  • Ubezpieczenia środków trwałych
  • Ubezpieczenia ruchomości przedsiębiorstw
  • Ubezpieczenia nakładów inwestycyjnych
  • Ubezpieczenie środków obrotowych
  • OC działalności gospodarczej

Przeważnie pełen zakres ujęty jest w pakiecie na jednej polisie. Tak się składa, że firma musi posiadać swoje biuro (nawet, gdy jest ono w mieszkaniu przedsiębiorcy), środki trwałe oraz ruchomości. Zakres ubezpieczenia dla firm zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Np. apteki powinny zadbać o ubezpieczenie od zniszczenia leków z powodu nie zachowania właściwej temperatury, utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków, oraz OC farmaceuty. Bardzo często leki są wystawiane w szklanych gablotach dlatego wydaje się, że ubezpieczenie elementów szklanych od stłuczenia powinno też być w zakresie, dodatkowo ubezpieczenie mienia od kradzieży i wandalizmu (graffiti). Jeżeli przedsiębiorca korzysta z leasingu lub kredytu np. maszyny czy urządzenia bank będzie wymagał cesji praw z polisy ubezpieczeniowej.

Wspólnota mieszkaniowa jako zarządca nieruchomości powinna zadbać  o ubezpieczenia mienia od jak najszerszej liczby ryzyk. Warto też zwrócić uwagę na OC wspólnoty. Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować  szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości wspólnej, także wobec członków wspólnoty.

W przypadku przedsiębiorców polisy przez nich posiadane  z reguły dotyczą wyższych sum ubezpieczenia niż dla klientów indywidualnych. Jest to też klient wymagający, świadomy swoich potrzeb, któremu zależy na kompleksowej ochronie.

Małe i średnie firmy

Małym i średnim firmom  oferujemy pakiety ubezpieczeń. Jego najnowsza wersja, gwarantuje jeden z najszerszych na rynku zakresów ochrony ubezpieczeniowej dla tej grupy przedsiębiorstw. Oferujemy ubezpieczenia m.in. dla dilerów samochodowych, wspólnot mieszkaniowych, gabinetów kosmetycznych, fryzjerów oraz aptek.

Sam decydujesz o wyborze ryzyk.  Każde możesz kupić osobno lub wszystkie razem. To Ty decydujesz, jak chcesz chronić majątek swojej firmy.

Masz 42 klauzule dodatkowe do wyboru. 25 klauzul majątkowych oraz 17 klauzul dopasowanych do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pozwoli Ci na ochronę w zakresie, jakiego oczekujesz. Znajdziesz tutaj również klauzule brokerskie, takie jak ubezpieczenie kradzieży zwykłej czy sprzeniewierzenia pracowniczego.

Pokrywamy także koszty, na jakie możesz być narażony po powstałej szkodzie. Są to m. in. koszty poszukiwania przyczyn szkody, uprzątnięcia, utylizacji, niezbędnej obrony sądowej, powołania rzeczoznawców oraz te powstałe wskutek zmniejszenia rozmiaru szkody czy napraw prowizorycznych.

Ubezpieczamy telefony i nie wymagamy wykazu sprzętu. W ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego możesz ubezpieczyć również telefony komórkowe czy aparaty fotograficzne. Nie stawiamy Ci wymogu wieku sprzętu – każde urządzenie ubezpieczymy w wartości odtworzeniowej. Nie wymagamy od Ciebie również wykazu sprzętu, jeżeli ubezpieczasz cały sprzęt elektroniczny.

Ułatwienia przy zaciąganiu kredytów. Łatwiej Ci będzie starać się o kredyt na Twoją firmę. Ubezpieczenie dopasowane jest do oczekiwań banków (dedykowana bezpłatna klauzula).

Możesz ubezpieczyć nieruchomości nawet jeżeli nie jesteś przedsiębiorcą. W ramach tego pakietu możesz również ubezpieczyć nieruchomości, które wynajmujesz, nawet jeżeli jesteś osobą fizyczną