Z wieloma problemami finansowymi musi zmierzyć się rodzina zmarłego właściciela firmy. Mogą być jej potrzebne środki na pokrycie długów spadkowych, takich jak zobowiązania podatkowe wobec ZUS, kredyty bankowe, odprawy dla pracowników, nierozliczone dotacje itp. Polisa na życie zapewniająca wypłatę odpowiednio wysokiego świadczenia powinna być elementem planu finansowego związanego z prowadzeniem firmy.

 

 

Co to jest SUKCESJA? Można powiedzieć, że jest to analiza konsekwencji prawno-finansowych jakie zaistnieją dla rodziny, partnerów biznesowych w przypadku odejścia właściciela firmy, czy głowy rodziny. Pozwala szczegółowo zaplanować, komu i w jakim zakresie przysługuje prawo do naszego majątku, czy prawo do realizacji kolejnych zadań, które dotąd spoczywały na naszych barkach.

Zdecydowana mniejszość polskich firm MSP ma szansę zostać firmami wielopokoleniowymi. Pomocą może być przygotowany wspólnie ze specjalistami z zakresu prawa i finansów plan sukcesji. Powinien on być dopasowany do indywidualnych oczekiwań i omówiony z członkami rodziny oraz wspólnikami.  Głównym filarem takiego planu powinna być polisa ubezpieczeniowa i odpowiednio sporządzony testament.

Tu kolejny paradoks, tylko 4%  dorosłych Polaków ma sporządzony testament. Odkładamy tą decyzję na później. Niestety w przypadku niespodziewanej śmierci np. jednej z osób kluczowych w firmie, może spowodować  to między innymi rozdrobnienie udziałów, sporów kompetencyjnych, utraty zysków a w konsekwencji do jej upadku.

W naszym kraju majątki przechodzą na następców a nie są świadomie przekazywane. Zapobieganie takim sytuacjom jest zawsze skuteczniejsze i tańsze niż leczenie ich skutków. Jeżeli chcemy, aby nasz majątek, na który ciężko pracowaliśmy, aby nasza firma, którą budowaliśmy przez lata przetrwała następne pokolenia sposób jej przekazania musimy wcześniej zaplanować. Ten plan będzie się zmieniać, tak jak będzie się zmieniać nasze życie. Ale będzie to podstawa świadomego, niezakłóconego przekazania majątku.

Zarządzanie majątkiem w długim okresie czasu dopiero od niedawna stało się potrzebą większej ilości osób. Jesteśmy kapitalistami w pierwszym pokoleniu. Mniejsze i większe majątki tworzą się na naszych oczach, są efektem pracy ostatnich dwudziestu kilku lat. Właściciele firm i osoby majętne coraz częściej stają przed trudnymi pytaniami – kiedy odejść w stan spoczynku, w jaki sposób i kiedy przekazać majątek następnemu pokoleniu, jak zapewnić ciągłość i sprawność zarządzania majątkiem oraz przede wszystkim: co stanie się w przypadku zdarzenia nagłego, nieprzewidzianego...? 

Przekazanie majątku nie musi być dokonane wyłącznie na podstawie testamentu. Wbrew pozorom sukcesorami nie muszą też być osoby z grona spadkobierców ustawowych.

Bez względu na to, na jakie rozwiązanie się zdecydujemy, ważne jest, aby sięgnąć po nie odpowiednio wcześnie, zaplanować przekazanie swojej spuścizny i zdecydować o spadkobiercach w momencie, kiedy jest na to czas i zdrowie, a nie gdy zmusza nas do tego konieczność.

 

 

 

Kodeks Cywilny; Kodeks Spółek Handlowych; Ustawa o podatku od spadków i darowizn; Ustawa o PIT; Ustawa prawo przedsiębiorców; Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.