Wysokość naszej emerytury zależy od ilości pieniędzy, które zgromadzimy na indywidualnym koncie emerytalnym w czasie naszej aktywności zawodowej. Według danych, które opracowali eksperci zajmujący się ubezpieczeniami społecznymi świadczenia wypłacane przez ZUS i OFE będą znacznie niższe od tych z tak zwanego „starego portfela”.

W systemie emerytalnym, który obowiązuje w Polsce emerytura jest składową trzech opcji: środków zgromadzonych na indywidualnym koncie w ZUS, środków inwestowanych przez OFE, oraz pieniędzy zgromadzonych w produktach trzeciofilarowych. Pomimo tego, że w Polsce funkcjonują trzy filary, to tylko dwa pierwsze są obowiązkowe. Powoduje to, że niewiele osób aktywnych zawodowo samodzielnie odkłada na emeryturę. Według raportu KNF w 2016r było czynnych ok. 902 tys. rachunków IKE i 643 tys. rachunki IKZE. Najprawdopodobniej jest to spowodowane brakiem dostatecznej wiedzy na temat rynku ubezpieczeń, dostępnych produktów, oraz braku znajomości zasad inwestowania. Specjaliści zauważają, że pieniądze zgromadzone w ramach tak zwanego III filaru mogą w znaczący sposób zwiększyć naszą emeryturę, która może wynieść ok. 30% ostatniego wynagrodzenia. Jest to dużo mniej niż dotychczas.

Pamiętaj: różnicę między emeryturą z systemu państwowego (czyli z ZUS i OFE) a dochodem uznawanym za niezbędny dla godziwego życia, można wyrównać poprzez samodzielne zbudowanie kapitału.

Na pytanie, ile można się spodziewać „dodatkowej emerytury" (dożywotniej renty kapitałowej) ze 100 tys. zł kapitału padają przeróżne odpowiedzi: 2 tys. zł a nawet 3 tys. zł. Tymczasem jest to średnio 500 zł (przy przejściu na emeryturę w wieku 65 lat. W przypadku kobiet kończących aktywność zawodową wcześniej możemy mówić nawet o 400 zł). Jeśli więc ktoś chciałby uzupełnić swoje dochody po przejściu na emeryturę o 1,5 tys. zł, musi zbudować na ten cel kapitał w wysokości 300 tys. zł.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – to program inwestycyjny połączony z ubezpieczeniem na życie i przywilejami podatkowymi.

Zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w roku 2022 wysokość kwoty wpłat na IKZE wynosi 7 106,40 zł. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność wysokość kwoty wpłaty na IKZE wynosi 10 659,60 zł.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to wygodny i prosty program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, pozwalający na zgromadzenie przez lata dodatkowej sumy pieniędzy i skorzystania z preferencji podatkowych- zwolnienie zysków z tzw. podatku Belki. To rozwiązanie szczególnie polecane osobom prowadzącym działalność gospodarczą oraz wykonującym wolne zawody. Wynika to z faktu, że większość przedsiębiorców w Polsce płaci najniższy ZUS. Warto więc zacząć oszczędzać na przyszłą emeryturę.

Zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne w roku 2022 wysokość kwoty wpłat na IKE  wynosi 17 766 zł.

Jeżeli w perspektywie kilku lub kilkunastu lat  pragniesz zrealizować swoje marzenia będąc na emeryturze sprawdź, ile i przez jaki czas powinieneś oszczędzać nie obciążając przy tym znacząco domowego budżetu.