Ogółem w 2014r hospitalizowano w Polsce (bez porodów) ponad 7 mln osób (niektóre wielokrotnie). Wśród ogółu tych osób w szpitalach przebywało ok. 3 mln mężczyzn i 4 mln kobiet. Najczęściej pacjenci szpitali byli leczeni z powodu chorób układu krążenia (14,2% hospitalizowanych), urazów i zatruć (9,2%), nowotworów ogółem (9,2%) oraz chorób układu moczowo-płciowego, trawiennego i oddechowego (odpowiednio 7,8%, 7,6%, 6,8% hospitalizowanych). Choroby układu mięśniowo kostnego, przyczyny niedokładnie rozpoznane i choroby układu nerwowego to kolejne trzy grupy przyczyn pobytu w szpitalu o częstości 5,4%, 5,0%, 3,7% hospitalizowanych. (Dane: Sytuacja Zdrowotna Ludności Polski i jej uwarunkowania – 2016)

Pobyt w szpitalu rozpoczyna się najczęściej niespodziewanie, destabilizuje życie rodzinne i nadwyręża domowy budżet.

Czy wiesz, że:  miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 70% podstawy wymiaru - za okres pobytu w szpitalu. Zasiłek chorobowy przysługuje w  wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku za okres pobytu w szpitalu przypadający od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, który ukończył 50 rok życia?