NAJLEPSZE INWESTYCJE W HISTORII

BITCOIN – 6 lipca 2013 roku cena wynosiła 220,11 zł, natomiast 10 listopada 2021 roku odnotowano jego historyczny szczyt na poziomie 275 505 zł. W ciągu dekady przyniósł on stopę zwrotu na poziomie +125 100%. Osoby, które ulokowały pieniądze w BTC w 2018 roku i sprzedały go po trzech latach osiągnęły 957% stopę zwrotu (średnio +319% w skali roku). Niewiarygodne!

APPLE – Spójrzmy na przykładowe kursy akcji Apple – kluczową spółkę amerykańskiej giełdy. Zysk w ciągu trzyletniego okresu +209%. Patrząc na dłuższą perspektywę, w okresie 6 lat stopa zwrotu wyniosła 408%, a w ciągu 9 lat jest to 650%. Doskonały wynik.

ETF – Ostatnio dużo się słyszy o inwestowaniu w ETF-y. Inwestując w ETF, możesz natychmiast zyskać ekspozycję na różnorodne aktywa, co może pomóc zmniejszyć ryzyko. Spójrzmy na wycenę – SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) – najchętniej kupowanego ETF na świecie. Nie można grymasić 67% w ciągu trzech lat, 123% w ciągu 6 lat i 235% w ciągu 9 lat – tyle dał zarobić ten popularny ETF, który możesz kupić na nowojorskiej giełdzie.

ZŁOTO – Złoto jest uważane za bezpieczny aktyw, który może chronić przed inflacją i innymi niekorzystnymi zmianami na rynkach finansowych. Niestety raz daje zarobić a innym razem nie. Spójrzmy, jak kształtowała się cena złota w tych samych okresach co omawiane wyżej aktywa.

  • 2012 rok – 1 799 $/uncja;
  • 2015 rok – 1 094 $/uncja;
  • 2018 rok – 1 224 $/uncja;
  • 2021 rok – 1 851 $/uncja;
  • 2024 rok (styczeń) – 2 035 $/uncja.

Zastanawiasz się, dlaczego porównuję inwestycje w różne wskazane wyżej aktywa?

Robię to dlatego, gdyż słyszę czasami, że „zamiast polisy na życie będę inwestował na giełdzie, na lokacie bądź w nieruchomości”. Jestem świadomy tego, że są to inwestycje nieporównywalne, tak jak gruszka i jabłko, (smaczne skądinąd owoce), nie wiem co prawda jaką nieruchomość można kupić za przykładowe 100 zł, ale nie czepiajmy się.

Zysk z polisy na życie to różnica między kwotą wypłaconą uposażonym a kwotą składek wpłaconych przez ubezpieczonego. Co prawda trudno mówić w tej sytuacji o zysku, ale ubezpieczony wpłaca składki w zamian za gwarancję wypłaty określonej kwoty uposażonym w razie jego śmierci.

Zobaczmy, jak to wygląda na przykładzie. Zakup ubezpieczenia przez osobę 30 letnią z sumą ubezpieczenia 300 000 zł to wydatek około 100 zł miesięcznie, a to oznacza, że już po wpłacie pierwszej składki zakład ubezpieczeń wypłaci pełną sumę ubezpieczenia, czyli kwotę 300 000% większą.

Podsumowując, wszelkie poczynione przez nas inwestycje nie powinny być zamiast polisy na życie, wręcz wskazane jest ich łączenie z ubezpieczeniem, gdyż w razie nieprzewidzianego zdarzenia natychmiast masz pieniądze, które chciałeś zgromadzić w inwestycjach.

Zapraszam do kontaktu i zadawania pytań.

Inne wpisy