Blog

Blog

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BŁĘDY MEDYCZNE

Stan faktyczny: W wyniku zawinionego błędu lekarza u pacjentki po wykonanym zabiegu usunięcia obu płatów tarczycy doszło do nagłego zatrzymania krążenia, obrzmienia mózgu, skutkiem czego pozostaje ona w stanie wegetatywnym.

Czytaj wiecej »
Blog

BŁĄD W SZTUCE LEKARSKIEJ

Błąd w sztuce lekarskiej to nieumyślne działanie lub zaniechanie lekarza, dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które powodują powstanie szkody u pacjenta. Wedle poglądów Sądu

Czytaj wiecej »
Blog

RYZYKO NIEOPŁACONEJ POLISY MOŻE ROZŁOŻYĆ FIRMĘ

W tym miejscu należy wskazać, że zaległość w składce to ogromny problem z punktu bezpieczeństwa firm. Dotyczy to zarówno ubezpieczeń dobrowolnych jak i ubezpieczeń obowiązkowych. Nieopłacenie składki ubezpieczeniowej w terminie może stanowić poważny

Czytaj wiecej »
Blog

CZY POLISA NA ŻYCIE PODLEGA EGZEKUCJI KOMORNICZEJ?

Egzekucja ze świadczeń ubezpieczeniowych na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli wierzyciel poweźmie informacje o tym, że jego dłużnik posiada ubezpieczenie powiązane z UFK, może próbować dochodzić swojej wierzytelności w drodze egzekucji

Czytaj wiecej »
Blog

KOSZTY NAPRAW I UŻYTYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Ze względu na masowość szkód komunikacyjnych problemy związane z zasadami szacowania odszkodowań w tego rodzaju szkodach szczególnie często są przedmiotem wątpliwości zarówno z uwagi na trudności wynikające z zachowania spójności pomiędzy pieniężnym charakterem

Czytaj wiecej »
Blog

Przykładowy wpis – ubezpieczenie

Ubezpieczenie komunikacyjne to rodzaj ubezpieczenia, które chroni właścicieli pojazdów mechanicznych przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń drogowych, takich jak kolizje, wypadki czy kradzieże. Istnieją dwa główne rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych: •

Czytaj wiecej »