Ubezpieczenie komunikacyjne

To rodzaj ubezpieczenia, które chroni właścicieli pojazdów mechanicznych przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń drogowych, takich jak kolizje, wypadki czy kradzieże.

Istnieją dwa główne rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC, które chroni osoby trzecie przed szkodami wyrządzonymi przez ubezpieczonego. 
 • Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne, które chronią ubezpieczonego przed szkodami wyrządzonymi jego pojazdowi lub jego zdrowiu.

 
Obowiązkowe ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczenia OC obejmuje:

 •  Szkody na zdrowiu osób trzecich spowodowane wypadkiem.
 • Szkody na mieniu osób trzecich spowodowane wypadkiem.

Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne to szereg różnych ubezpieczeń, które można wykupić na własne potrzeby. Niektóre z najpopularniejszych dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych to:

 • Ubezpieczenie AC – chroni pojazd ubezpieczonego przed skutkami zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu wyrządzonymi w wyniku wypadku, kradzieży lub innych zdarzeń losowych.
 • Ubezpieczenie NNW – chroni kierowcę i pasażerów pojazdu przed wypadkami, które mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. >
 • Ubezpieczenie Assistance – zapewnia pomoc w razie awarii pojazdu lub wypadku.

Ubezpieczenie komunikacyjne jest ważne, ponieważ może zapewnić finansową ochronę w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń drogowych. Ubezpieczenie może pomóc pokryć koszty naprawy pojazdu, leczenia osób poszkodowanych lub nawet wypłaty odszkodowania w przypadku śmierci.

Decydując się na ubezpieczenie komunikacyjne, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
 
 • Rodzaj pojazdu;
 • Wiek pojazdu;
 • Wiek kierowcy; 
 • Staż ubezpieczeniowy;
 • Historia ubezpieczeniowa. 

Te wszystkie elementy mogą wpływać na zakres ochrony oraz wysokość składki ubezpieczeniowej.

Czy wiesz, że:

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i musi posiadać je każdy zarejestrowany pojazd mechaniczny. Brak polisy albo spóźnienie się z jej zakupem wiąże się z wysokimi karami, które mogą wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

Kary nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mają różne stawki w zależności od rodzaju pojazdu i tego, jak długo pozostaje on nieubezpieczony.

Kara za brak OC w 2024 roku w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca:

 • samochód osobowy nieubezpieczony do 3 dni: 1 700 zł, od 4 do 14 dni: 4 250 zł, powyżej 14 dni: 8 490 zł,
 • samochód ciężarowy> do 3 dni: 2 550 zł, od 4 do 14 dni: 6 370 zł, powyżej 14 dni: 12 730 zł,
 • pozostałe pojazdy (np. motorowery) nieubezpieczone do 3 dni: 290 zł, od 4 do 14 dni: 710 zł, powyżej 14 dni: 1 420 zł.

Kara za brak OC w 2024 roku w okresie od 1 lipca do 31 grudnia:

 • samochód osobowy nieubezpieczony do 3 dni: 1 720 zł, od 4 do 14 dni: 4 300 zł, powyżej 14 dni: 8 600 zł,
 • samochód ciężarowy> do 3 dni: 2 580 zł, od 4 do 14 dni: 6 450 zł, powyżej 14 dni: 12 900 zł,
 • pozostałe pojazdy (np. motorowery) nieubezpieczone do 3 dni: 290 zł, od 4 do 14 dni: 720 zł, powyżej 14 dni: 1 440 zł.