Ubezpieczenie dla firm

 1. Ubezpieczenie dla firm to rodzaj ubezpieczenia, które zapewnia ochronę finansową dla przedsiębiorstwa w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Istnieje wiele różnych rodzajów ubezpieczeń dla firm, które można dostosować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Oto niektóre z najpopularniejszych rodzajów ubezpieczeń dla firm:

 • Ubezpieczenie majątkowe – chroni mienie firmy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź czy kradzież. 

 • Ubezpieczenie OC – chroni firmę przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim. 

 • Ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników – zapewnia pracownikom dostęp do opieki medycznej w przypadku choroby lub wypadku. 

 • Ubezpieczenie na życie dla pracowników – zapewnia pracownikom wypłatę świadczenia pieniężnego w przypadku śmierci, wypadku, pobytu w szpitalu, urodzenia dziecka, poważnej choroby, itp. 

Ubezpieczenie dla firm jest ważne, ponieważ może pomóc ochronić przedsiębiorstwo przed finansowymi stratami w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. Ubezpieczenie może również pomóc zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i ich rodzinom.

Czy wiesz, że:

Zgodnie z art. 93 kodeksu pracy rodzinie zmarłego pracownika przysługuje odprawa pośmiertna, którą wypłaca pracodawca. Wysokość odprawy pośmiertnej uzależniona jest od stażu pracy zmarłego pracownika:

 • jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat, odprawa pośmiertna wynosi równowartość miesięcznego wynagrodzenia,

 • jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat, odprawa pośmiertna wynosi 3-krotność miesięcznego wynagrodzenia,

 • jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat, odprawa pośmiertna wynosi 6-krotność miesięcznego wynagrodzenia.

Wypłata odprawy pośmiertnej nie będzie natomiast przysługiwać członkom rodziny, jeśli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacane przez daną instytucję finansową jest nie niższe niż odprawa. W przypadku, gdy odszkodowanie jest niższe, wówczas pracodawca jest zobowiązany wypłacić członkom rodziny kwotę stanowiącą różnicę między świadczeniami.

Decydując się na ubezpieczenie dla firmy, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Rodzaj działalności gospodarczej. Rodzaj działalności gospodarczej może wpływać na ryzyko, które ponosi przedsiębiorstwo.

 • Rozmiar firmy. Im większa firma, tym większe ryzyko może ponosić.

 • Miejsce działalności. Lokalizacja firmy może również wpływać na ryzyko.