Ubezpieczenie wypadkowe

Rodzaj ubezpieczenia, które zapewnia wypłatę świadczeń pieniężnych w przypadku: wypadku przy pracy, poza pracą w drodze do pracy czy też w czasie wolnym, podczas aktywności sportowej (jazdy na rowerze, jazdy na nartach, itp.). 

Dla uznania zdarzenia za nieszczęśliwy wypadek konieczne jest, aby zdarzenie to było wywołane przyczyną zewnętrzną, mającą swoje źródło poza organizmem ludzkim.

Czy wiesz, że:

  • w 2021 roku do Policji zgłoszono 22,8 tys. wypadków drogowych, w wyniku których rannych zostało 26 tys. osób, w tym 8 tys. ciężko;

  • w 2021 roku zostało zgłoszonych 68,7 tys. wypadków w miejscu wykonywania obowiązków zawodowych. Prawie 80% poszkodowanych doznało urazu kończyn;

  • w roku szkolnym 2020/2021 wypadkom uległo 10,8 tys. uczniów, z których 6,3 tys. doznało urazów na boisku, sali gimnastycznej i innych obiektach sportowych, a 1 tys. na placu zabaw. Dzieci narażone są na wypadki również podczas przerw, w czasie których odnotowano ponad 2 tys. wypadków oraz na salach lekcyjnych (1 tys. urazów).

Zakres świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego obejmuje:

  • Wypłata jednorazowa – wypłacana w przypadku trwałej niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem; 

  • Zwrot kosztów rehabilitacji – wypłacany w celu umożliwienia ubezpieczonemu odzyskania zdolności do pracy;

  • Ustalenie jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku – wypłacane w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem.

Ubezpieczenie wypadkowe jest ważne, ponieważ może zapewnić finansową pomoc w przypadku wypadku. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego mogą pomóc pokryć koszty leczenia, rehabilitacji i utrzymania rodziny w przypadku niezdolności do pracy.