Przykładowy wpis – ubezpieczenie

Ubezpieczenie komunikacyjne to rodzaj ubezpieczenia, które chroni właścicieli pojazdów mechanicznych przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń drogowych, takich jak kolizje, wypadki czy kradzieże.

Istnieją dwa główne rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:
• Obowiązkowe ubezpieczenie OC, które chroni osoby trzecie przed szkodami wyrządzonymi przez ubezpieczonego.
• Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne, które chronią ubezpieczonego przed szkodami wyrządzonymi jego pojazdowi lub jego zdrowiu.

Inne wpisy