PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

Podział majątku wspólnego malżonków może nastąpić w przypadku rozwodu, separacji lub śmierci jednego z małżonków. Zanim jednak zaczniemy dzielić wspólny majątek małżonków określmy co wchodzi w jego skład.

ZALANIE MIESZKANIA – SZKODA „WĘŻYKOWA”

Pod pojęciem tego rodzaju szkód rozumiane są wszystkie szkody spowodowane wskutek pęknięcia, oderwania czy odłączenia się wężyka doprowadzającego lub odprowadzającego wodę do urządzeń domowych. Pęknięcia należą do najczęstszych szkód występujących w naszych domach, czy mieszkaniach.