SIŁA WYŻSZA

W świetle prawa polskiego za siłę wyższą uznajemy takie zjawisko, na które ze względu na tkwiącą w nim moc oddziaływania nie było przed nim, a ściślej przed jego skutkami, obrony. W związku z tym takim terminem określamy zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli człowieka, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, którego skutków nie można uniknąć.